ഇന്ന് കോഴിക്കോട് KSRTC ബസിൽ നടന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം | malayalam latest news !

Scene Contra 3 weeks ago

1,207,760

2,006 | 920

ഇന്ന് കോഴിക്കോട് KSRTC ബസിൽ നടന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം | malayalam latest news !

ഹെൽപ്പ് മീ പ്ലീസ്
--------------------------
ഇന്ന് കോഴിക്കോട് നിന്നും അടിവാരത്തേക്ക ksrtc ബസ്സിൽ യാത്രപോകുമ്പോ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം സീറ്റിൽ നിന്ന് എണീച്ചു രണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓടികളഞ്ഞു മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്തു ഈ മാന്യനെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുമോ ഫസ്റ്റ് കമന്റിൽ കുറച്ചു ഇമേജ് കൂടി ഉണ്ട് സഹായിക്കുമല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ. jilu joseph

I have no ownership in this photo/Video. If you have any copyright problem, please report to my mail. I Immediately delete my video celebritylive007@gmail.com

subscribe..

Video Credit : Scene Contra
Video Source : YouTube.com
Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

Recommend Videos